Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

20-06-16 Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG

•    ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
•    Ponad 7 milionów zaraportowanych operacji giełdowych, 26 tysięcy raportów, niemal 300 podmiotów - uczestników oraz przeszło 950 użytkowników to bilans RRM TGE, która jako jedna z pierwszych w Europie uzyskała uprawnienia ACER do raportowania zgodnie w wymogami REMIT.

więcej

09-06-16 Powołanie „Komitetu NEMO“ do kierowania wspólnymi obowiązkami NEMO wynikającymi z CACM Przedłożenie planu MCO krajowym organom regulacji

9 czerwca 2016 r. | Europejskie giełdy energii prowadzące rynki spot, które zostały wyznaczone jako NEMO (Nominowani Operatorzy Rynku Energii) powołali „Komitet NEMO“, którego zadaniem będzie realizacja wspólnego obowiązku w zakresie dalszego rozwoju i prowadzenia jednolitego europejskiego rynku dnia następnego i bieżącego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia CACM (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi).

więcej

03-06-16 Maj 2016 r. na TGE – wzrosty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna


Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł 10 069 366 MWh.
 
Na Rynku Terminowym Towarowym w maju br. wolumen obrotu wyniósł 7 728 109 MWh,
w porównaniu do 11 918 694 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W maju 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 341 257 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 19,01 proc.

więcej

30-05-16 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń

Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego oraz w Warunkach obrotu dla tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną

więcej

09-05-16 Kwiecień 2016 r. na TGE

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w kwietniu 2016 r. wyniósł 10 838 881 MWh.
 
Na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu br. wolumen obrotu wyniósł 8 498 331 MWh, (przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 4,34 proc.) w porównaniu do 15 629 248 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W kwietniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 340 550 MWh, przewyższając wolumen  zeszłoroczny z tego samego okresu o 11,53 proc.

więcej

29-04-16 „Platynowy Megawat“ i wyróżnienia drugiej edycji Konkursu dla Mediów już w rękach dziennikarzy

• 28 lutego br. miało miejsce ogłoszenie wyników drugiej edycji Konkursu dla Mediów „Platynowe Megawaty”, inicjatywy TGE mającej na celu wyróżnienie dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

• Podczas uroczystości wręczono statuetkę Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2015, wyróżnienia za najlepsze materiały prasowe o rynkach energii, gazu i praw majątkowych w 2015 r., a także dwa wyróżnienia specjalne Kapituły Konkursu.

• Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerem strategicznym wydarzenia została PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W Kapitule zasiedli przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu.

więcej

07-04-16 TGE ruszyła z usługą raportowania danych transakcyjnych OTC zgodnie z wymogami REMIT

•  Począwszy od 7 kwietnia br. TGE zapewnia możliwość raportowania transakcji OTC w ramach systemu RRM TGE.

•  Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. 7 kwietnia br. wszedł w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies