Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

25-08-16 PMOZE-BIO - nowy instrument TGE dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego

W związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii, 6 września br. TGE wprowadzi do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO.

Przedmiotem obrotu instrumentem PMOZE-BIO będą prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca 2016 r. Notowania będą odbywały się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych: w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne w poniedziałki i środy.

więcej

16-08-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Obecnie Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentują: Pan Paweł Dziekoński – Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

więcej

14-08-16 Dzień Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka Towarowa Giełda Energii składa najlepsze życzenia wszystkim Energetykom.

Obchodzone od sześćdziesięciu lat święto, przypomina o strategicznej roli branży energetycznej dla polskiej gospodarki. To właśnie z efektów Państwa pracy codziennie korzystają miliony Polaków.

W tym ważnym dla całej branży dniu, życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozytywnej energii w realizacji nowych wyzwań.

więcej

02-08-16 Lipiec 2016 r. na TGE – spadki cen na rynkach energii elektrycznej

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2016 r. wyniósł 8 420 733 MWh.
Na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu br. wolumen obrotu wyniósł 6 358 519 MWh, co w porównaniu do 11 202 220 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek o 43,24 proc.

więcej

01-08-16 Rezygnacja Prezesa TGE Ireneusza Łazora

Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 29 lipca 2016 r.

Oświadczenie Prezesa Ireneusza Łazora:

Towarowa Giełda Energii przez szesnaście lat swojej działalności stała się prężną instytucją polskiego sektora energetycznego, kształtującą konkurencyjne hurtowe rynki energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych. W tym czasie TGE od małej organizacji urosła do najpłynniejszej giełdy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stając się wiarygodnym wyznacznikiem cen kluczowych dla polskiej gospodarki towarów.

więcej

28-07-16 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 1/RTT-A/2016

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 03.08.2016 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 1/RTT-A/2016, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (Instrument BASE-A_Y-17)* o mocy 50 MW.

więcej

07-07-16 Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE – wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna
Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w czerwcu 2016 r. wyniósł 12 127 362 MWh.
 Na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu br. wolumen obrotu wyniósł 9 858 320 MWh, co w porównaniu do 10 626 332 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek
o 7,23 proc.
W czerwcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 269 042 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 31,09 proc.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies