Market Messages (MM)

Trading session results

Information

24-10-16 Transition from summer time to standard time - Reminder

TGE reminds - transition from summer time to standard time.

more

19-10-16 PCR Market Coupling Algorithm

2016/10/19 - Bucharest / Madrid / Oslo / Paris / Prague / Rome / Warsaw

A new release of Euphemia is scheduled to go-live for delivery day 20th October 2016.
Compared to the current E9.4 release, the differences are:

 • Explicit modelling of cumulative capacities
 • Intuitive flow based logging
  - Logging of intuitive bilateral exchanges;
  - Logging of shadow prices for dynamically generated intuitive FB constraints;
 • Miscellaneous
  - Various small improvements;
 • Market time units
  - Preparation for support of different market time units (15/30/60 minutes) for block orders and curves;
more

14-10-16 Wrzesień 2016 r. na TGE – wzrost obrotów na rynkach energii elektrycznej i rynku spot gazu

•    Wrześniowy wolumen wszystkich transakcji  na rynkach energii elektrycznej był najwyższym w trzecim kwartale. Członkowie TGE zawarli transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 11 770 687 MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o prawie jedną czwartą.

•    Wolumen obrotu na rynku spot gazu ziemnego odnotowuje systematyczny wzrost r/r - we wrześniu br. wyniósł on 44,3 proc. przy wolumenie 985 740 MWh.

•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej
na Rynku Praw Majątkowych wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 11,2 proc.

more

14-09-16 Opening of the sale auction No 4/RTT-A/2016 and 5/RTT-A/2016

Opening of the sale auction No 4/RTT-A/2016 and auction No 5/RTT-A/2016

more

12-09-16 On September 15th this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended

On September 15th  this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended. The reason for the suspension is the information from KOBIZE on the technical break in the functioning of the Union Registry.

more

09-09-16 Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

•    Zawarto pierwszą transakcję w ramach nowego instrumentu TGE o nazwie PMOZE-BIO, który obejmuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie).
•    Instrument PMOZE-BIO, tzw. błękitne certyfikaty, wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych 6 września br., w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

more

08-09-16 Opening of the sale auction No 2/RTT-A/2016 and 3/RTT-A/2016

Opening of the sale auction No 2/RTT-A/2016


Opening of the sale auction No 3/RTT-A/2016

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies