Market Messages (MM)

Trading session results

Information

25-08-16 PMOZE-BIO – new TGE instrument for the production of electricity from agricultural biogas

Pursuant to the amendment of the Act on Renewable Energy Sources, on 6 September TGE will place on the Property Rights Market a new instrument for the production of electricity from agricultural biogas - PMOZE-BIO.

PMOZE-BIO will enable trading property rights resulting from certificates of origin for electricity generated from renewable energy sources of agricultural biogas after 1 July 2016. Quotations will be held same way as for the rest of Property Rights Market. Quotations in the single price system and the continuous trading system will be held on Tuesdays and Thursdays, while OTC transactions on Mondays and Wednesdays.

more

16-08-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Obecnie Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentują: Pan Paweł Dziekoński – Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

more

14-08-16 Dzień Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka Towarowa Giełda Energii składa najlepsze życzenia wszystkim Energetykom.

Obchodzone od sześćdziesięciu lat święto, przypomina o strategicznej roli branży energetycznej dla polskiej gospodarki. To właśnie z efektów Państwa pracy codziennie korzystają miliony Polaków.

W tym ważnym dla całej branży dniu, życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozytywnej energii w realizacji nowych wyzwań.

more

02-08-16 July 2016 results at TGE – prices drop on electricity markets

Electricity

The volume of all transactions concluded on spot and forward markets in July 2016 totalled 8,420,733 MWh.
On the Commodity Forward Instruments Market, the volume in July was 6,358,519 MWh, which represents a decrease by 43.24 per cent comparing to the level of 11,202,220 MWh in the same month of the previous year.

more

01-08-16 Resignation of TGE's President Ireneusz ‎Łazor

Ireneusz Łazor resigned as the President of the Management Board of Towarowa Giełda Energii S.A., effective as of 29 July 2016.

Statement of President Ireneusz Łazor:

In sixteen years of its existence, Towarowa Giełda Energii has become a strong institution of the Polish energy sector, shaping competitive wholesale markets for electricity, natural gas and property rights. Over that time, TGE has grown from a small organisation to the most liquid exchange in the Central and Eastern European region becoming a reliable price reference for key commodities for the Polish economy.

more

28-07-16 Opening of the purchase auction No 1/RTT-A/2016

The Polish Power Exchange hereby informs that on the day of 03.08.2016 the purchase auction No 1/RTT-A/2016 will be carried out; the auction subject will be baseload of electricity, that means electricity with equal power in each hour of the day during the period from 01.01.2017 till 31.12.2017 (the instrument BASE-A_Y-17)* with power of 50 MW.

more

07-07-16 Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE – wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w czerwcu 2016 r. wyniósł 12 127 362 MWh.
 Na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu br. wolumen obrotu wyniósł 9 858 320 MWh, co w porównaniu do 10 626 332 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek
o 7,23 proc.
W czerwcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 269 042 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 31,09 proc.

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies