Market Messages (MM)

Trading session results

Information

06-12-16 November 2016 at TGE – continued volume increase on the natural gas market

•    Significant volume increase was achieved for natural gas, with the combined spot and forward markets growing, respectively, by 79.6 per cent MoM and 185.9 per cent YoY.
•    Trade volume for electricity totalled 9,847,961 MWh in November, going down by 17.9 per cent against the October figure.
•    Volume of electricity-related property rights trading totalled 3,368,887 MWh, going up by 22.6 per cent MoM.

more

05-12-16 NEMO Committee after consultation

In accordance with Article 12 of the Commission Regulation (EU) No 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (hereafter referred to as CACM), the Nominated Electricity Market Operators (hereafter referred to as NEMOs)  held a public consultation on the following proposals for terms and conditions or methodologies that have been prepared, in cooperation with the relevant TSOs, in accordance with Article 9 of CACM:

more

28-11-16 Paweł Ostrowski appointed CEO of TGE

  • The Extraordinary General Meeting of the Polish Power Exchange
    held on 28 November 2016 has appointed Paweł Ostrowski the President of the Management Board of TGE, the Polish Power Exchange.
  • Pursuant to Article 27(1) of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments, the change on the Management Board of TGE appointing Paweł Ostrowski the President of the Exchange‘s Management Board takes effect subject to the approval of the Polish Financial Supervision Authority.
more

14-11-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii SA oddelegowała w dniu 10 listopada 2016 r. Izabelę Olszewską – Członka Rady Nadzorczej TGE do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Obecnie w Zarządzie TGE zasiadają - Izabela Olszewska, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Maciej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu.

more

10-11-16 On November 15th this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended

On November 15th  this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended. The reason for the suspension is the information from KOBIZE on the technical break in the functioning of the Union Registry.

more

09-11-16 Changes in the Polish Power Exchange Supervisory Board

Warsaw Stock Exchange on 7th November 2016 appointed Izabela Olszewska to the Polish Power Exchange Supervisory Board

more

08-11-16 NEMO Committee Consultation

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (zwanego dalej CACM), Nominowani Operatorzy Rynków Energii Elektrycznej (zwani dalej NEMO) przeprowadzą konsultacje publiczne w sprawie propozycji dotyczących warunków i metodologii, przygotowanych we współpracy
z odpowiednimi operatorami systemów przesyłowych i w zgodzie z art. 9 CACM:

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies