Market Messages (MM)

Trading session results

Information

28-07-16 Opening of the purchase auction No 1/RTT-A/2016

The Polish Power Exchange hereby informs that on the day of 03.08.2016 the purchase auction No 1/RTT-A/2016 will be carried out; the auction subject will be baseload of electricity, that means electricity with equal power in each hour of the day during the period from 01.01.2017 till 31.12.2017 (the instrument BASE-A_Y-17)* with power of 50 MW.

more

07-07-16 Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE – wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w czerwcu 2016 r. wyniósł 12 127 362 MWh.
 Na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu br. wolumen obrotu wyniósł 9 858 320 MWh, co w porównaniu do 10 626 332 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek
o 7,23 proc.
W czerwcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 269 042 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 31,09 proc.

more

06-07-16 Polenergia Obrót animatorem na TGE

•  Polenergia Obrót, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce, podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Umowa obowiązuje od 1 lipca br.
•  Zadaniem Spółki jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna
i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych.
•  Polenergia Obrót, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE.

more

04-07-16 First OTC Transactions on Natural Gas Market Offered by TGE Brokerage Platform

•   1 of July first transactions on the Intraday Market for natural gas were concluded on the brokerage platform of Towarowa Giełda Energii InfoEngine
•   The InfoEngine platform enables trading on a 24/7 basis for 365 days a year.
•   The beginning of trading on InfoEngine marks a further step in the development of gas market in Poland.

more

01-07-16 First publication of green certificates periodic prices

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) has started today the publication of green certificates periodic prices referred to in Article 47 of the Act on Renewable Energy Sources.

more

30-06-16 Changes to the COR Regulation

We kindly inform you that TGE’s Management Board has approved changes to the COR Regulation.
The changes are related to the entry into force of the Section 4 of Renewable Energy Sources Act of 20 February 2015 (consolidated text see: Journal of Law 2015r. No 478, as amended) This new Act enter into force on July 1st, 2016.

more

20-06-16 Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG

•    ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
•    Ponad 7 milionów zaraportowanych operacji giełdowych, 26 tysięcy raportów, niemal 300 podmiotów - uczestników oraz przeszło 950 użytkowników to bilans RRM TGE, która jako jedna z pierwszych w Europie uzyskała uprawnienia ACER do raportowania zgodnie w wymogami REMIT.

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies